Palamuse Lasteaed

Pähklimäe 1, Jõgeva      1950 m²      2015-2018      Fotod: Terje Ugandi      Kaasautor: Allan Pilter, Lauri Eltermaa, Grete Veskiväli, Anna-Liisa Unt, Robert Kähr     

Palamuse lasteaed sündis avaliku arhitekturivõistluse tulemusena 2015 aastal ning valmis 2018 aastal. Ambitsioonika netonullenergihoone kavandamiseks tegime koostööd Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli energiatõhusa ehituse tuumiklabori spetsialistidega.

Võistlustöö "Paunvere karakterid" eesmärgiks on mänguline suhestumine maastikuga ning erivajadustega lastele sobiv, ilma suuremate astendusteta sujuvat liikumist võimaldav sise- ja välisruum. Oluliseks on peetud kõikidele rühmaruumidele piisava päikesevalguse tagamist ning avara maastikuga orgaaniliselt suhestuvat hoonemahtu.

Lasteaiahoone on istutatud maastikku ca 1-1,2m tee servast madalamale. Hoovi pool on majaesist pinnast täidetud ning terrassidelt hoovi hargnevad teerajad on piisavalt sujuva kaldega, et vältida suurte treppide rajamist. Hoovimaastikku süvistatud tasapinnalised platsid esindavad erinevaid mängulise tegevuse karaktereid ning on austusavaldusena Oskar Lutsule nimetatud Kevade kangelaste nimede järgi.

Ühel tasapinnal paikneva siseruumiga hoone planeeringus on arvestatud väärtuskasvatuse põhimõtteid. Erinevas vanuses rühmade ühine mänguruum asub hoone keskmes ja ei ole lasteaia töötajatest ja külastajatest eraldatud, hoovi rühmaalad on omavahel hästi suhtlevad. Tähtsustades õuesõpet on kogu rühmaruumide esine ääristatud kaetud terrassiga. Soojal hoonajal võib terrassile laotada suure vaiba ning astuda toast õueruumi ilma välisjalatseid ja keerukat riietumisprotsessi läbimata.