Decora ehituskauplus

Riia 193, Tartu      7300 m²      2019-2023     

Tartu Decora kaupluse kutsutud arhitektuurivõistluse võidutöö.

Kui ehituskaupluste puhul ei ole reeglina arhitektuurile žanssi antud, siis antud asukohas Riia 193 on tänu võistlustingimustele ja Tartu Linnavalitsuse Arhitektuuriteenistusele soovitud enamat. Hoone on linnalikult liigendatud ja kasutab inimmõõtme rõhutamiseks suuremal määral aknaid. Samuti lubatakse jalakäijatel liikuda läbi hoone fuajee-galerii, et siduda kahel pool suuremat teed paiknevaid rohealasid ja võimaldada kergliiklusel jätkuvalt areneda!

Siva elektriratta selga ja poest polte-mutreid hankima!