Haljala kool

Haljala keskus      3300 m²      2019     

Ideekavadi TEERIST peamine taotlus on nn "kohaloome" st tuua esile suure potentsiaaliga keskkonna väärtused, tekitada hoonete ümber ja vahele hea miljöö. Uued hooned moodustavad ajaloolise väärtusega köstrimaja ümber intrigeeriva tausta. Teeristi näol on tegemist kogu Haljala alevikule olulise arenguga.

Kooli asukohas on peidus mitmed kultuurilised kihistused mille väljapuhastamine ja eesmärgipärane esitlemine aitab tugevdada Haljala kultuurilist identiteeti, teha asukohta põnevamaks nii piirkonna elanikele, kui ka külalistele. Väärtusena tuleb näha on vana köstrimaja, koos looga seal sündinud varase Eesti legendaarsest arhitektist - Herbert Voldermar Johansonist. Ka koolihoone külge ehitatud spordihoone arhitekt Toomas Rein on äärmiselt silmapaistev uuema perioodi modernist. Tema pärand väärib säilitamist (vt ajaloolase Mart Kalmu hinnang). Lisaks koonduvad asukohta esinduslik sportimisvõimaluste ala, raamatukogu, õpetaja monument ja iidsed kultusekivid. Uus koolihoone, kui olemasolevate väärtuste ja hoonete kompleks, võiks olla oluline kogukonnakeskus ja hooned seotud ansamblilise paigutuse kaudu.

Oleme taotluslikult kavandanud lihtsa ehitusliku struktuuriga uushooned, mille puhul on rõhk suurepärase hoovimiljöö loomisel ja kooli igapäevaelu enim mõjutava ning õppimist toetava interjööri loomisel. Vana spordihoone lammutamine maksab päris suure hulga raha, kuid ei loo juurde väärtust. Vana hoone säilitamine (kasvõi esialgne konserveerimine) ja uue kasutusotstarbe leidmine on ressursisäästlik mõtlemine, mis loob nüüd või tulevikus uut väärtust.