Sillamäe kool

V.Tškalovi, Sillamäe      4300 m²      2019     

Praegust koolihoonet ümbritsev ruum on väljastpoolt vaatleja jaoks pigem suletud kui avatud olekuga. Juurdepääsutänavalt ei ole koolihoonet näha, puuduvad selgelt markeeritud ligipääsud, hoone ümbruses on palju hämaraid nurgataguseid, koolihoone on ümbritsevatest korruselamutest ja tehisjärvest osalise piirdega eraldatud. Ideekavand EMALAEV loob tingimused sidusa ja avatud olekuga ruumi ja kogukonna arenguks.

Sidus väliruum aitab naabruskonnas tekitada hoolivat omanikutunnet, millega kaasneb kõrgenenud huvi ruumi kasutada, selle heakorra ja turvalisuse eest hoolt kanda. V.Tškalovi 4,8,10 kortermajad on pisikese krundiga, mille sissepääsud avanevad lõunasse koolimaja küljele. Piiratud ruumi tõttu on parkimiskorraldus improviseeritud ja piirab hoovide kasutamist vabaajategevusteks. Samal ajal kasutatakse kooli territooriumile ligipääsuks kortermajade kinnistutel paiknevaid väljakujunenud juurdepääse. Siin peitub nii potentsiaal kui ka võimalik barjäär kooli ja kortermajade vahel. Leiame, et parima tulemuse saavutamiseks tuleb teha koostööd.

Nii on kortermajade parkimine lahendatud osaliselt kooli territooriumil ning olemasolevad teed tuleb korrastada, laiendada ning luua avaliku ruumi kvaliteedid, mis teenivad nii kooli kui ka kortermajade huve. Kooli peasissepääs on lahendatud tugeva teljena, mis asub tänase juurdepääsuteega samas asukohas ning avab ennast selgelt V.Tškalovi tänavale, jätkudes pärast kooli aatriumi mõtteliselt edasi tehisjärve suunas.

Kooli väliruumi lahendus pakub välja selgelt grupeeritud ja seega hästi turvatavaid avalikke tegevus- ja vabaajaalasid ning püüab end ümbritsevale linnarumile avada. Mõtestame kooli kui kultuurikeskust, mis panustab olulisel määral Sillamäe huvitegevusse. Et teha see võimalikult mugavaks on kultuurikeskuse mitmeotstarbelised ruumid koondatud esimesele korrusele, mida saab pärast kooli autonoomselt kasutada. Töökodasid saab kasutada koolivälisel ajal koos kõigi linlastega, nt jõulude ajal ühiselt kaunistusi valmistades. Aula-trepistik ja muusikaruum on kasutatavad nii töötubade, seminaride kui ka tantsu- ja teatritruppide jaoks. Lähestikku söökla-kohvikuala ja auditoorium pakuvad võimalust toitlustusega väiksema konverentsi korraldamiseks. Algklasasside liigutatava mööbliga ruumid saab sobitada keelekursuste ja muude töötubade jaoks. Lisaks on saadaval kõik tavapärased spordisaalide võimalused. Selgemalt ainult kooli jaoks kasutatavad ruumid paknevad teisel ja kolmandal korrusel.

Uue koolihoone arhitektuur on optimistliku kuvandiga. Kogu esimene korrus on kaetud klaasfassaadiga, et maksimeerida avatust. Ümbritsev varikatus pakub turvatunnet ja selle all kasutatav puitmaterjal lisab soojuse tunnetust. Valgeks värvitud kerge läikega ja perforeeritud metallfassaad mõjub pehme, optimistliku ja tulevikkuvaatavana, samas kõnetab positiivselt Sillamäe identiteedi industriaalset komponenti.