Lasnamäe Ringmaja

Punane 68a, Tallinn      5300 m²      2023-...     

Meie töölaual on juba suvest saati põnev väljakutse - Lasnamäe Ringmajanduskeskuse hoone projekteerimine. Projekt peaks valmima kevadel, ehitust planeeritakse alustada 2024-2025.

Tallinna linnal on plaan uuendada kõik oma jäätmejaamad ning mõtestada need ümber ringmajanduskeskusteks. Ringmaja on uue põlvkonna jäätmejaam, mis edendab materjaliringlust ning võtab endale kohaliku kogukonnakeskuse ülesanded. Kus võimalik, seal püütakse hooned inimestele lähemale viia, et ligipääs oleks mugav ka ühistranspordi ja rattaga kasutajate jaoks. Just nii tehakse Lasnamäel.

Ringmajaga seatakse eesmärk tõsta kogukonna teadlikkust jäätmete kogumise, käitlemise ja korduskasutamise osas ning pakkuda hoones võimalusi materjaliringluseks vajalike eri tüüpi töökodade kasutamisel. Kogukonna jaoks luuakse õppeklassid, kus saab viia läbi vajaliku suunitlusega hariduslikke ja praktilisi töötubasid ning konverentse. Hoones hakkab tegutsema avalik kohvik, kohapeal kogutud esemetest väärindatud kaupa hakkab müüma ringpood. Hoones ja väliterritooriumil on kavas luua haridusliku sisuga püsivaid ja ajutisi ekspositsioone. Täna metsikult võsastunud krundist saab minimaalse sekkumisega avalik pargiruum, kus säilitatakse maksimaalses mahus olevat looduslikku ressurssi.

Püüame hoonet planeerida paindlikult ning rakendada esialgu väiksemas mastaabis ja mõistlikkuse piires korduskasutusega materjalidest ehitamist. Selles vallas on veel palju ära teha protsesside disainimises, sest enamikku kandvat ehitusmaterjali on eri põhjustel praktikas väga keeruline ja kallis korduskasutada. Maja karkassile ehitatud kandesüsteem võimaldab tulevikus teha paindlikult ümberehitusi ning vajadusel lahtimonteerimist, mis lihtsustab materjalide korduskasutusse suunamist.

Maja avalik osa ehitatakse puidust. Suurema mastaabiga ruumis, kus on ökonoomsem kasutada muid konstruktsioonitüüpe, kasutatakse ka kestvat raudbetooni. Kohapeal valatud raudbetooni raketise plaanime ära kasutada ripplagede ehitamisel.