Annetron

Kalda tee 26, Tartu      8429 m²      2023     

Sügisel 2023 osalesime Annelinnas, Kalda tee 26 kutsutud osalejatega arhitektuurikonkursil, mille eesmärk oli leida parim lahendus piirkonna maamärgiks saavale äri- ja kortermajale.

Annelinn on antud piirkonnas väga selge linnaehitusliku struktuuriga. Lähtusime soovist sobituda linliku struktuuriga, pakkuda võimalikult väikest mõju kõrvalhoonetele ning mitmekesiseid vaateid hoonest endast.

Kehtiv detailplaneering seadis selged kitsendused. Hoone vormi ja varjude analüüsil võrreldi kompaktset ruudukujulise põhiplaaniga torni ning Annelinnale omast pikliku põhiplaaniga vormi. Väljapakutav hoone vorm lähtub pikliku vormi perimeetri ja ruudu kompaktsuse sünteesist - selline hoone plaanilahendus tagab head vaated ja piisava päevavalguse kõikidele korteritele, kuid on sealjuures võimalikult väikse varjutusega madalamate kõrvalhoonete suhtes. Torn on kujunduslikult jaotatud kolmeks kergelt eristuvaks fassaadiosaks.