Võimalikud Majad

Raamat, Paranoia kirjastus, 2017      Fotod: Marje Eelma     


“Võimalikud majad” mängib ideelise ruumiga arhitektuurifilosoofia ja unistuste piiri peal. Raamat koondab autori 2015.–16. aastatel ülestäheldatud mõtisklusi arhitektuuri ja majade eesmärgi, olemuse ja vormi teemadel, samuti kirjavahetust autori ja arhitektuuriharitlase Leon van Schaiki vahel.


Maja, mis on.

*

Maja, mida ei ole.

Majad, mis paiknevad meist väljaspool.

  Majad, mis paiknevad meie sees.

Maja, mis taastoodab valitud šabloonseid kujundusvõtteid.

Maja, mis kinnistab kindlaid väärtussüsteeme.

Maja, mille filosoofiliseks ideeks on defragmenteerida arusaam majast kui sellisest.

Maja, millest mitte kellelgi aimu pole, kuid mida püütakse aimata.

Maja, mida ei projekteerita, vaid mis kirjutatakse valmis.

Maja, mille idee on ridade vahel.

Maja, mida hüütakse biomimikaalseks majaks.

Ehitist kavandatakse ja pannakse kokku nagu ikka, kuid selle pelk väljanägemine meenutab sammalt, vetikasülemit või rebasheina õit.

  Maja, mille ideeks on ületada looduse ja techne vastandus. Selline maja püstitub ilma inimese sekkumiseta, kuid omandab inimese poolt loodud majade tunnused. Sellise maja sünni eelduseks või järelmiks on kultuuri definitsiooni lahustumine.

    Maja, mille vormivad digitaalseid kujutisi edastavad hologramm-pinnad ning mille ideeks on sisaldada ja kujutada kõiki teadaolevaid maja invariante. Seda maja hakatakse kutsuma kosmoloogiliseks mudeliks ning see ei saa kunagi valmis.

Maja, mille ideeks on ise ehituda (bioloogilise materjali paljunemisest tekkinud ruum).

Maja, mis kavandab ennast ise. Maja, mille ideeks on saada ehitatud ilma inimese füüsilise tööta.

Maja, mis püüab elanikule diagnoosi panna, ehitades end tema mineviku peale.

  Maja, mis on ehitatud inimese lepitamiseks surmaga.

Maja, kus surma oodata.

Maja, mis on ehitatud lindudele liikidevahelise sõpruse märgiks. Näiteks Emajõe Ateenas Ülejõe pargis asuv 160 m läbimõõduga kuppelehitis Hagia Ravensis - hakkide pesitsuspaik.

Maja, mille ruumide koosseis võimaldab tavapärasest oluliselt laiemat tegevuste, seisundite ja funktsioonide ruumilist diferentseerimist. Lisaks harilikele eluruumidele on majas näiteks tuba nutmiseks; tuba rõõmustamiseks; tuba seksimiseks; tuba koduloomadele; tuba vaatlemiseks; tuba eneseületuseks; tuba ravimite tarbimiseks; tuba lugemiseks; tuba otsuste tegemiseks; muude mehaaniliste tegevuste tuba; tuba musitseerimiseks; tuba kõiksugu makulatuurile, mis pole kirjandus; keelatud tuba; tuba millesse keegi ei mahu, kuid mis on ometi tuba; tuba isiklikeks lollusteks; tuba enese premeerimiseks; sündmuseelse seisundi loomise tuba; tuba valitsuse kritiseerimiseks; ja tuba, millest on näha kõik eelnevad toad (v.a keelatud tuba).

Maja, mille arhitektuur on psühhoanalüütiline.

Maja on loodud konkreetsele inimesele. Ruumistruktuuri ja -elementide suhe põhineb patsiendi sisekonfliktide pingete ja neid põhjustanud asjaolude analüüsil.

Maja, mille ruumilise olemuse fookuseks on dogmatiseerivad ideed. 

 * 

Kõik arhitektuursed elemendid viitavad süsteemselt fikseeritud ideedele, lubamata tõlgendustel sekkuda.

Maja, mis asub linnas, kuid mille sees toimub elu maal. Majas on looritava vaikuse saalid, lindude tiivavihina nurgad, hämardunud pikad koridoriotsad, karge külma kojad, soo- ja rabalauka lokaalid, unargunurgad ja elutoa-aasad, metsad, võsad, alevid ja asulad ning akendest paistev kauge linna kuma. Seda kõike lõhnastab hingepuhastusliku ahjukütte temporaalne fluid.

Maja, mis on mõeldud eelkõige lastele, ning mis väljendab end kindla eesmärgiga genereerida laste omailma. Selleks peavad maja ja tema elemendid püüdma eemalduda majaks ja tema osadeks olemise kokkulepplisest tähendustest ning suutma oma lõpuni määratlematuses võimaldada laste interpretatsiooni potentsiaalse maailma olemusest.

Maja, mille arhitektuuri loovad loomad. Nt betoonist kängar, mis on valatud heinakuhja ümber, mille lehmad hiljem ära söövad, ja mille tulemusel moodustub betoonkänkra sisse ruum.

Maja, mille filosoofiliseks ideeks on panna aeg ruumi kaudu aeglasemalt voolama.

Maja, mille paigutus lähtub globaalsest kontekstist (kabinet on suunatud Venemaa steppidele, raamatukogu suunatud Tiibetile).

Majad, mis meid siia tõid, ei vii meid enam edasi.