Kolm Venda

Pikk 43, 45, 47, Tartu      6100 m²      2015-2017      Fotod: Terje Ugandi      Kaasautor: Kristiina Aasvee, Julia Trunova, Kaur Talpsep, Grete Veskiväli (Kauss Arhitektuur)     

KOLM VENDA arhitektuurse lahenduse kavandamisel võtsime eesmärgiks luua terviklik ja vaheldusrikas arhitektuurne ansambel, mille hoonemahud on liigendatud Tartule omaselt väiksemas skaalas. Detailplaneering nägi ette ühe suure hoonemahu, mille töö käigus kolmeks jaotasime. Nii saavad korterid paremad valgustingimused ning tekivad inimmõõdulisemad ja põnevad ruumilised suhted.

Kaua pooltühjana seisnud nn Fortuuna kvartali piirjooned on hakanud ilmet võtma. Ala hoonestamiseks korraldati 2004. arhitektuurikonkurss, mille tulemusena valmis 2009. detailplaneering, mille autoriks olid Ülar Mark, Kai Kuusik ja Taavi Kuri büroost Urban Mark OÜ (vt lisatud Makett). Tänaseks on planeeringu järgi valminud 4 hoonet.

DP-ga hoovi ette nähtud autopanduse otsustasime nihutada hoovist väljapoole, tekitades nii kolme hoonemahu vahele hubase ja turvalise hoovimiljöö. Korteritest on tagatud hea vaade hoovi, kuhu kavandasime liigendatud õue haljasalade ja laste mänguväljaga. Hoovi pool asuvad liimpuidust kavandatud suured terrassid ja rõdud, mis tekitavad koos krohvitud ja reljeefsest betoonist fassaadidega Pika tänava äärsest hoonestusest erineva, tasakaalukalt sooja esteetikaga emotsiooni.

Fortuuna kvartali detailplaneering näeb hoonetevahelisele õuealale ette atraktiivse ja mugava kergliiklusele suunatud maastiku tekke. Looklevad jalgteed, kuhjatud maapinnast lauged nõlvad ja väiksemad madalamad nõvad, kuhu suurvee ajal tekib jõeäärsele miljööle omaselt väiksemaid veesilmi. Projektis KOLM VENDA lähtusime planeeringu ideedest ja kavandasime mitmetasapinnalise hoovi ning mänguväljakuid piiritleva väikese sillakese, mis lisab hoovile privaatsust ning rikastab ühtlasi kogu kvartalisisest miljööd.

Haljastuskava eesmärgiks on pakkuda silmailu erinevatel aastaaegadel ning õitsemisperioodidel. Haljastuse tüüp ja liigid on valitud väiksemate hooldustsüklite järgi. Tihedamaks piirdeks ning hoonet ümbritsevate alade tsoneerimiseks kasutatakse igihaljaid põõsaid, hoovialal on rõhk õitel, söödavatel viljadel, sügisel värvuvatel lehtedel ja haljastuse esinduslikkusel talvisel perioodil.

Hoone planeeringu eesmärgiks on luua võimalikult funktisonaalsed korterite plaanilahendused ning pakkuda välja erinevaid planeeringuid. Lisaks tavapärastele korteritele võib esimesel korrusel leida kõrgete lagedega kortereid, kuhu on loodud madalamad vahekorruse tasapinnad. Mitmetele korteritele on loodud otsepääsud hoovi. Suurematel terrassidel ja rõdudel on elanikud julgustatud looma oma konteinerhaljastust.

Maja üldpindade osas pidasime oluliseks luua lisaks esimesel korrusel paiknevatele panipaikadele ka hoiustamisruumid lapsevankritele ning jalgratastele. Trepikodade ja koridoride sisearhitektuurses lahenduses on järgitud sama vaheldusrikkuse printsiipi, mida hoone välimusegi puhul. Nii nagu kõik hoone elanikud on veidi erinevad, nii on ka korterite uksed ja erinevad koridoride osad kujundatud väikeste erinevustega loomaks personaalsemat ruumitunnetust.

Usume, et Fortuuna kvartali hoonestuse valmides võime seal eest leida põneva miljöö, mis toob ülejõe alad tunnetuslikult linnakeskusele lähemale, ning mille atraktiivne kvartalisisene kergliiklus pakub põnevaid liikumistrajektoore ka teistele ala läbivatele linlastele.